Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Aistė Bagdonavičienė

Aiste Kasiuleviciute Mokslininkės kortelė

Vardas Pavardė Aistė Bagdonavičienė
Gimimo data ir vieta 1984 06 14, Kaunas
Pareigos skyriuje Doktorantė, 4 kursas
El. paštas a.kasiuleviciute(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. 8-37-555476
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

2007-2009 m. – Lietuvos Žemės Ūkio Universitetas, Agronomijos fakultetas, agronomijos magistro kvalifikacinis laipsnis.2003-2007 m. – Lietuvos Žemės Ūkio Universitetas, Agronomijos fakultetas, agronomijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Nuo 2012 09 01 – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Žemės ūkio mokslų srities agronomijos mokslų krypties doktorantūros studijos.

Rengiamos disertacijos tema

Daržovių fotofiziologinių procesų modeliavimas ankstyvoje ontogenezėje

Darbo vadovas: dr. Aušra Brazaitytė

Mokslinės veiklos kryptys Augalų augimas, vystymasis, morfogenezė, produktyvumo fiziologija, foto fiziologija, žydėjimo iniciacijos teorijos plėtojimas, cheminės analizės metodai..
Publikacijos ir pranešimai

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys aukščiau nurodytų kategorijų reikalavimų:Brazaitytė A., Kasiulevičiūtė A. 2013. The effect of HPS lamp supplementation with blue light-emitting diodes on the growth of two tomato hybrid transplants. Rural Development: proceedings, 6 (2). Kaunas, Akademija, p. 49–53.

Jankauskienė J., Kasiulevičiūtė A. 2013. The comparision of supplemental blue and green light effects in two cucumber hybrid transplant grown under HPS lighting in grenhouse. Rural development: proceedings, 6 (2). Kaunas, Akademija, p. 111–114.

Duchovskis P., Brazaitytė A., Samuolienė G., Viršilė A., Miliauskienė J., Sakalauskienė S., Sirtautas R., Kasiulevičiūtė A. 2013. Augalų fiziologijos tyrimai agronominėms problemoms spręsti: apžvalga. Sodininkystė ir daržininkystė, 31 (3-4): 109-128

Kasiulevičiūtė A. 2013. Šviesos spektro sudėties įtaka agurkų (Cucumis sativus L.) daigų augimui ir fotosintezės pigmentų kiekiui. Sodininkystė ir daržininkystė, 31 (1-2): 67–76.

Kasiulevičiūtė A., Sakalauskienė S., Sirtautas R., Viršilė A., Brazaitytė A., Duchovskis P. 2013. Temperatūros ir drėgmės režimo kompleksinis poveikis valgomųjų morkų (Daucus sativus Röhl.) augimui ir fotosintezės pigmentams. 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos „Aplinkos apsaugos konferencija / Environmental protection engineering“ straipsnių rinkinys, 57–63.

Bagdonavičienė A., Jankauskienė J., Brazaitytė A., Duchovskis P., Novičkovas A., Dabašinskas L. 2014. Šviesą emituojančių diodų ir aukšto slėgio natrio lempų poveikis agurkų daigams auginant skirtinguose substratuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 33 (1-2): 61–73

2016-01-20