Agrarinių ir miškų mokslų centras

Nuorodos

FBbaneris

Interreg projektasInterreg projektasInterreg logo

Interreg Latvija – Lietuva

Interreg EU

LAT-LIT programos projekto LLI-181 Heritage Gardens (Paveldo sodai) partnerių susitikimas  

Pirmasis projekto partnerių susitikimas įvyko rugsėjo 27-28 d. Latvijoje. Susitikime visi partneriai pristatė savo veiklas ir jų įgyvendinimo eigą. Buvo aptartas Komunikacijos planas, Turizmo produkto reikalavimų sukūrimas, diskutuotas planuojamų leidinių turinys ir dizainas. Projekto vadovas Darius Kviklys pasidalino projekto ataskaitos paruošimo patirtimi.
Susitikimo dalyviai taip pat aplankė Latvijos sodininkystės instituto senųjų vaismedžių ir daržovių veislių ir rūšių kolekcijos, susipažino su lankytojų priėmimo infrastruktūros gerinimu, aplankė Vilcės arboretumą, Rundalės pilies muziejaus bei Brukna pilies paveldo parkus. Plačiau…

Paveldo sodai: kuo stebina Lietuva ir Latvija  

Seniausia iki šiol deranti Lietuvoje obelis buvo pasodinta prieš 350 metų… Jau Pirmajame Lietuvos Statute buvo numatyta bausmė už nukirstą skiepytą vaismedį… Pirmasis rekomenduojamų auginti vaismedžių veislių sąrašas carinėje Rusijoje – „Vaisių atlasas“, buvo išleistas, remiantis rezultatais iš pomologinio sodo įveisto Ignalinos krašte, Rojuje… Viduryje Grabuosto ežero yra Obuolių sala… Dar daugiau įdomių faktų, datų ir užmirštų unikalių sodų atskleis pradėtas vykdyti projektas „Senųjų sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų atgimimas: Paveldo sodų turas“, kurio pagrindinis tikslas – padidinti autentiškų sodo augalų kolekcijų, kaip gamtinio ir kultūrinio paveldo objektų, patrauklumą ir prieinamumą. Plačiau…

Interreg projekto “Senųjų tradicinių sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų atgimimas: Paveldo sodų turas “ (Heritage Gardens) partnerių susitikimas  

2017 m. gegužės 11 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute vyko Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto “Senųjų tradicinių sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų atgimimas: Paveldo sodų turas “ partnerių iš LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto (SDI), Latvijos sodininkystės instituto (LSI), Latvijos kaimo turizmo asociacijos (LvKTA), Lietuvos kaimo turizmo asociacijos (LKTA), Kauno regiono muziejaus, Latvijos dvarų muziejaus susitikimas. Susitikime dalyvavo dvidešimt penki projekto dalyviai. Dalyvius pasveikino, SDI struktūrą ir veiklą pristatė direktorius dr. A. Sasnauskas. Projekto parneriai pristatė šešis pranešimus, kuriuose supažindino su savo institucijų veikla projekte. Plačiau…

Senųjų sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų atgimimas: Paveldo sodų turas  

Projekto tikslas: padidinti autentiškų sodo augalų kolekcijų, kaip gamtinio ir kultūrinio paveldo objektų, patrauklumą ir prieinamumą.
Projekto tikslui pasiekti bus apjungtos mokslinių institutų, kaimo turizmo asociacijų ir muziejų kompetencijos. Projekto metu bus identifikuotos ir atnaujintos kolekcijos muziejuose, dvaruose, etnografiniuose kaimuose; istorinis sodas pasodintas Rundalės dvaro muziejuje; praturtintos senųjų sodo, daržo ir gėlių veislių kolekcijos institutuose bus skirtos poilsiui, švietimui ir mokslui, sklaidai ir informacijai apie gamtinio ir kultūrinio paveldo objektus Latvijoje ir Lietuvoje, jų istorinę vertę, būtinybę išsaugoti istorinius sodininkystės objektus. Bus sukurtas naujas turizmo produktas – Paveldo sodai, su maršrutais apjungiančias abi šalis. Senieji vaisių ir daržovių produktų receptai bus pritaikyti šiuolaikiniams reikalavimams. Informacinis lapelis…