Agrarinių ir miškų mokslų centras

Nuorodos

FBbaneris

Interreg projektasInterreg projektasInterreg logo

Biochemijos ir technologijos laboratorija

Biochemijos ir technologijos laboratorija

Laboratorijos vedėjas,
vyriausiasis mokslo darbuotojas
Prof. dr. Pranas Viškelis
tel.: 8 37 555 439;
el. paštas: biochem@lsdi.lt
Darbuotojai:
Dr. Česlovas Bobinas vyriausiasis mokslo darbuotojas tel.: 8 37 555 439;
el. paštas: c.bobinas@lsdi.lt
Dr. Marina Rubinskienė vyresnioji mokslo darbuotoja tel.: 8 37 555 439;
el. paštas: m.rubinskiene@lsdi.lt
Dr. Edita Dambrauskienė vyresnioji mokslo darbuotoja tel.: 8 37 555 439;
el. paštas: e.dambrauskiene@lsdi.lt
Dr. Ramunė Bobinaitė vyresnioji mokslo darbuotoja tel.: 8 37 555 439;
el. paštas: r.bobinaite@lsdi.lt
Dr. Dalia Urbonavičienė vyresnioji mokslo darbuotoja tel.: 8 37 555 439;
el. paštas: d.urbonaviciene@lsdi.lt
Jonas Viškelis jaunesnysis mokslo darbuotojas tel.: 8 37 555 439;
el. paštas: j.viskelis@lsdi.lt
Ieva Urbanavičiūtė doktorantė tel.: 8 675 35112;
el. paštas: i.urbanaviciute@lsdi.lt
Mindaugas Visockis doktorantas tel.: 8 37 555 439;
el. paštas: m.visockis@lsdi.lt
Pagrindinė veiklos kryptis:
Vaisių, uogų ir daržovių kokybės tyrimai, jų laikymo ir perdirbimo būdų optimizavimas, biologiškai vertingų produktų kūrimas, panaudojant sodo ir daržo augalų bioįvairovę.
Tyrimų tematika:
Tiriama svarbiausių bei mažai paplitusių  sodo ir daržo  augalų biocheminė sudėtis bei biologiškai aktyvios medžiagas siekiant atrinkti vertingiausias veisles.
Tiriamos prieskoninių augalų cheminės bei technologinės savybes, siekiant išplėsti vietinių prieskonių vartojimą bei eksportą.
Nustatomos optimalias įvairių sodo ir daržo augalų produkcijos laikymo sąlygos.
Tiriami vaisių, uogų ir daržovių perdirbimo procesai, kuriami nauji, ES reikalavimus atitinkantys  produktai.
Tobulinti augalų cheminės sudėties tyrimo metodai, kaupiamas cheminės sudėties duomenų bankas.

„MTEP IR MTEPI VEIKLŲ VYKDYMAS EKSPLOATUOJANT KLASTERĮ „SMARTFOOD“
Projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-833-01-0005

2017 m. sausio 20 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijos (LiTMEA) vykdantysis direktorius Giedrius Bagušinskas pasirašė projekto „MTEP ir MTEPI veiklų vykdymas eksploatuojant klasterį „SmartFood“ (projekto kodas Nr. 01.2.1-LVPA-K-833-01-0005) įgyvendinimo sutartį.
Projekto vykdytojas: Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija (LITMEA)
Projekto partneriai: projektas vykdomas be partnerių
Projekto įgyvendinimo terminas: 2017 m. sausio20 d. – 2019 m. sausio20 d.
Projektas finansuojamas: iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-833 „Inoklaster LT“.Užsakomieji tyrimai:
Atliekami įvairūs užsakomieji moksliniai tyrimai vaisių ir daržovių, vaistinių ir prieskoninių bei netradicinių augalų  kokybės, perdirbimo, laikymo, teisės aktų rengimo, CODEX ALIMENTARIUS projektų analizės klausimais. Pagrindiniai užsakovai – Lietuvos žemės ūkio ministerija ir ūkio subjektai.
Projektai:
Lietuviško maisto kokybė ir sauga (ES BP6 projektas).
VMSF grantas „Vaistinių  augalų  auginimo   technologijų   tobulinimas,   naujų technologinių elementų kūrimas ir džiovinimo   būdų  įtakos vaistažolių  kokybei,   cheminei  sudėčiai   ir technologinėms savybėms ištyrimas“.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei Valstybinės augalų apsaugos tarnybos inspektorių rengimas ir tęstinis mokymas.
Socrates „ISEKI-Food2“, COST 863 „Euroberry“) bei Lietuvos prioritetinių mokslo krypčių („FUINMAKOSA“) projektai.

Paslaugos:

Seminarai:
–         vaisių ir daržovių kokybė;
–         vaisių ir daržovių laikymas bei perdirbimas.
Konsultacijos:
–         vaisių ir daržovių kokybės klausimais;
–         vaisių ir daržovių laikymo bei perdirbimo klausimais;
–         vaisių, uogų ir daržovių užšaldymo klausimais;
–         vaistinių ir prieskoninių augalų auginimo, džiovinimo ir perdirbimo klausimais.
Kauno technologijos universitete skaitomas paskaitų kursas „Vaisių ir daržovių konservavimas“.