Agrarinių ir miškų mokslų centras

Nuorodos

FBbaneris

Interreg projektasInterreg projektasInterreg logo

Augalų apsaugos laboratorija

Augalų apsaugos laboratorija

Laboratorijos vedėja,
vyresnioji mokslo darbuotoja
Dr. Alma Valiuškaitė
tel.: 8 37 555 217;
el. paštas: a.valiuskaite@lsdi.lt
Darbuotojai:
Dr. Elena Survilienė-Radzevičė vyresnioji mokslo darbuotoja tel.: 8 37 555 217;
el. paštas: e.surviliene@lsdi.lt
 Augalu apsaugos lab.
Dr. Laisvūnė Duchovskienė mokslo darbuotoja tel.: 8 37 555 217;
el. paštas: laisve.d@lsdi.lt
Dr. Neringa Rasiukevičiūtė mokslo darbuotoja tel.: 8 37 555 217;
el. paštas: n.rasiukeviciute@lsdi.lt
Armina Morkeliūnė doktorantė tel.: 8 37 555 217
el. paštas:
a.morkeliune@lsdi.lt
Lina Šernaitė doktorantė tel.: 8 37 555 217
el. paštas:
l.sernaite@lsdi.lt

Augalų apsaugos laboratorijos tyrimų tematika

•Sodo ir daržo augalų ligų bei kenkėjų rūšinės įvairovės, jų žalingumo, biologijos ir ekologijos ypatumų tyrimai;

•Santykinai naujų kenkėjų ir ligų, atsirandančių keičiantis agroklimatui, biologiniai tyrimai;

•Integruotos augalų apsaugos sistemų diegimas sodininkystėje ir daržininkystėje;

•Meteorologinių stotelių su ligų ir kenkėjų prognozavimo modeliais tinklo Lietuvoje kūrimas. Kenkėjų ir ligų prognozavimo modelių adaptavimas Lietuvos sąlygomis;

•Ligų bei kenkėjų monitoringas ir racionalių augalų apsaugos priemonių sistemų taikymo tyrimai ekologinės gamybos sąlygomis;

•Augalų apsaugos produktų biologinio efektyvumo tyrimai pagal Geros eksperimentinės praktikos (GEP) reikalavimus, užtikrinančius bandymų kokybę ir gautų duomenų pripažinimą kitose Europos Sąjungos šalyse.

Projektai:

•Laboratorijos darbuotojai dalyvauja tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose, nacionalinėse mokslinėse programose bei kituose projektuose.

Užsakomieji tyrimai MTEP vykdyti

•užsakovai: Lietuvos ir užsienio ūkio subjektai; Lietuvos valstybinės įstaigos.

•Rengiamos rekomendacijos sodininkystės ir daržininkystės sektoriaus plėtrai.

Paslaugos

Mokslinės-gamybinės konferencijos, seminarai:

•sodo ir daržo augalų žaladarių identifikavimo klausimais;

•žaladarių žalingumo ribų nustatymo klausimais;

•augalų apsaugos sistemų sudarymo klausimais;

•žaladarių plitimo prognozavimo klausimais.

Konsultacijos

•sodo ir daržo augalų fitosanitarinės būklės įvertinimas;

•augalų apsaugos produktų parinkimo ir naudojimo klausimais;

•prognozavimo modelių įdiegimo ir naudojimo klausimais.

Mokymai, kursai

•integruotos sodo ir daržo augalų apsaugos klausimais;

•žaladarių plitimo, žalingumo įvertinimo klausimais;

•žaladarių prognozavimo modelių įdiegimo klausimais;

•augalų apsaugos produktų saugaus naudojimo klausimais.

2017-01-23