Tekstas kairė

Kitas6

Meteo

FBbaneris

Pagrindinis

Klemensas Palaima

KLEMENSAS PALAIMA

1926.02.05  – 2016.10.19

 Sodininkystės ir daržininkystės mokslo puoselėtojas, docentas, biomedicinos mokslų daktaras Klemensas Palaima gimė 1926 m. vasario 5 d. Upninkuose (Jonavos r.).
1942–1944 m. K. Palaima mokėsi Veprių žemės ūkio mokykloje, 1945–1948 m. – Kauno sodininkystės-daržininkystės technikume, 1950–1958 m. – Lietuvos žemės ūkio akademijoje (dabar Aleksandro Stulginskio universitetas).
Vykdydamas mokslinius tyrimus sprendė daržovių auginimo šiltnamiuose agrotechnikos klausimus, gilinosi į polimerinių plėvelių naudojimą įvairių konstrukcijų šiltnamiuose, daržovių daigų auginimą polietileno plėvele dengtuose šiltnamiuose ir kitus su šiltnamių daržininkyste susijusius klausimus.

K. Palaima yra paskelbęs 36 mokslinius ir beveik 100 mokslo populiariųjų straipsnių. Už nuopelnus mokslui ir žemės ūkiui jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio agronomo ir vyr. mokslinio bendradarbio vardas. 2010 m., minint Kauno rajono 55-metį, Klemensui Palaimai tarp dvylikos labiausiai nusipelniusių Kauno rajonui žmonių buvo įteiktas Garbės ženklas.

Bendradarbiai Klemensą Palaimą prisimins kaip plačios erudicijos visuomenininką, nuoširdų ir gerą vadovą. Visas nekrologo tekstas…


Simpoziumas AgroSim Mokslininkės dalyvavo tarptautiniame mokslo simpoziume „AgroSym 2016“
2016 m. spalio 05-10 d. Jahorinos mieste, Bosnijoje Hercegovinoje įvyko tarptautinis mokslo simpoziumas „AgroSym 2016“. Simpoziume dalyvavo daugiau kaip 1000 mokslininkų iš 72 pasaulio šalių. Renginyje dalyvavo Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto Daržo augalų selekcijos sektoriaus vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Rasa Karklelienė ir jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Danguolė Juškevičienė. Buvo svarstyti augalų produktyvumo ir apsaugos, aplinkos apsaugos ir natūralių išteklių apskaitos, organinės žemdirbystės ir agroekonomikos moksliniai klausimai ir aktualijos. Dr. Rasa Karklelienė pristatė žodinį  pranešimą “Homeopathic extracts influence on fruit quality of tomatoes (Solanum lycopersicum Mill.)” bei dr. Danguolė Juškevičienė – „Productivity and morphological features of garlic (Allium sativum L.) grown in Lithuania”. Plačiau…
Rinkis lietuvišką Parodoje „Rinkis prekę lietuvišką 2016“ instituto sukurti skanėstai įvertinti aukso medaliu
2016 m. spalio 7-9 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje vyko 8-toji Lietuvoje gaminamų prekių ir teikiamų paslaugų paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2016“. Bendrame Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos, UAB „Ekspozicijų centras“ renginyje dalyvavo daugiau nei 220 gamintojų. Naujaisiais savo sukurtais produktais rinkos senbuviai ir jaunieji Lietuvos gamintojai atstovavo maisto, lengvajai, statybų pramonei ir baldams. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto skanėstai su slyvomis ir juodaisiais serbentais atstovaujami  MB „LABU“ buvo įvertinti parodos aukso medaliu. Nuotraukos iš parodos…
Mokslininkų stipendijos LMA jaunųjų mokslininkų stipendijos
Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendijomis siekiama skatinti jaunųjų mokslininkų mokslinę kūrybinę veiklą, remti talentingiausiųjų tiriamuosius darbus ir skatinti jaunųjų mokslininkų kūrybinę konkurenciją. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas skyrė 2016–2017 m. Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendijas dr. Vitai Tilvikienei ir dr. Birutei Frercks. Sveikiname! Stipendijų įteikimo nuotraukos…
Obuolinė Tradicinė rudens šventė „Obuolinės“

2016 m. rugsėjo 17 d. Babtų miestelyje įvyko tradicinė rudens šventė „Obuolinės“. Renginį dalinai finansavo Kauno rajono kultūros, švietimo ir sporto skyrius.  Šventėje dalyvavo amatininkai, vyko A. Ivanausko paskaita ir patiekalų demonstracija obuolių tema, buvo kepamas rekordinis obuolių pyragas, dalyviai grožėjosi vaikų piešinių paroda. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslininkai supažindino šventės dalyvius su naujausiais obuolių selekcijos pasiekimais ir kryptimis, degustavo  ir rinko skaniausius obuolius. Rudens šventės nuotraukos…

Novel Methods for Circulating Plant Nutrients

Surengta tarptautinė konferencija ,,Novel Methods for Circulating Plant Nutrients – Consequences for Fertiliser Value and Soil Fertility” 

2016 m. rugsėjo 15–16 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institute (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r., Lietuva) įvyko tarptautinė konferencija „Novel Methods for Circulating Plant Nutrients – Consequences for Fertiliser Value and Soil Fertility“.  Renginiui skirta LR žemės ūkio ministerijos parama. Konferencijos programa…