Tekstas kairė

Kitas6

Meteo

FBbaneris
LABU – tai Lietuvoje užaugintų vaisių, uogų ir daržovių tyrės džiovinti skanėstai, sukurti bendradarbiaujant su Lietuvos mokslininkais, pritaikant inovatyviausias ir pažangiausias mokslines žinias.

Eilute

Medelynas

Pagrindinis

Pasaulis Žemės dienos proga domėtasi sodininkystės aktualijomis

2017 m. kovo 20 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institute (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.) vyko konferencija „Sodininkystė ir aplinka: aktualijos bei praktinės inovacijos”, skirta Žemės dienai paminėti. Šiais metais aptartos sodininkystės aktualijos bei praktinės inovacijos, kalbėta ir apie naujas dekoratyvinių augalų veisles. Plačiau apie konferenciją…
Bendradarbiavimo sutartis su Baltarusijos sodininkystės institutu Bendradarbiavimo sutartis su Baltarusijos sodininkystės institutu

2017 m. kovo 9 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute pasirašyta mokslinė bendradarbiavimo sutartis su Baltarusijos sodininkystės institutu. Sutartyje numatyta inicijuoti naujus tyrimus sodininkystės tematikoje, dalyvauti bendruose projektuose, keistis mokslininkų ir doktorantų vizitais,  moksline informacija ir literatūra.  Baltarusijos sodininkystės instituto pagrindinis puslapis…
ZUM Pasėlių deklaravimo naujovių mokymai

2017 m. kovo 6 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute įvyko pasėlių deklaravimo naujovių mokymai. Žemės ūkio ministerija siekdama, kad deklaravimui būtų pasiruošta kuo geriau, o būsimi pareiškėjai būtų informuoti apie visus pasikeitimus, mokymus rengia kartu su Nacionalinės mokėjimo agentūros ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro specialistais. Juose kalbėta apie tiesioginių išmokų ir bendrąsias naudmenų deklaravimo, taip pat Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramos už plotus priemonių naujoves ir svarbiausius akcentus 2017 metais. Daugiau informacijos
Augalų apsauga Dalyvavimas NORBARAG susitikime

2017 m. kovo 1-2 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos mokslininkės dr. Alma Valiuškaitė, dr. Neringa Rasiukevičiūtė, dr. Laisvūnė Duchovskienė ir Daržininkystės technologijų sektoriaus mokslininkė dr. Danguolė Kavaliauskaitė dalyvavo NORBARAG (Nordic Baltic Pesticide Resistance Action Group) darbiniame susitikime Vilniuje. Susitikimo metu vyko aktyvios diskusijos atsparumo pesticidams bei kitomis aktualiomis augalų apsaugos produktų naudojimo temomis, mokslininkės tikisi, kad įgytos žinios padės vykdyti tolimesnį mokslinį darbą bei stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą. Plačiau…
Mauricijus Frias Institute lankėsi žinomas Čilės sodininkas

2017 m. vasario 26 – kovo 1 d. Lietuvoje lankėsi žinomas Čilės sodininkas Mauricijus Frias, įvairių tarptautinių sodininkų organizacijų narys. Vizito metu M. Frias aplankė pagrindinius Lietuvos verslinius sodus, susipažino su moksliniais tyrimais vykdomais LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Sodininkystės technologijų skyriuje. Vasario 28 d. Instituto mokslininkams svečias skaitė paskaitą apie sodininkystės būklę ir perspektyvas Čilėje, eksportuojančioje daugiausia obuolių iš Pietų pusrutulio šalių, supažindino su sodininkystės technologijų inovacijomis pasaulyje.
LMA kvietimas Paskirtos Lietuvos mokslų akademijos premijos konkursų nugalėtojams

Lietuvos mokslų akademijos (toliau – LMA) prezidiumas paskyrė 2016 m. LMA premijas jaunųjų mokslininkų ir doktorantų bei aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursų nugalėtojams, taip pat LMA pagyrimo raštus konkursų dalyviams. Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje premija skirta LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos mokslininkei dr. Neringai Rasiukevičiūtei už mokslinį darbą „Braškių ir svogūnų puvinių sukėlėjų Botrytis spp. genetinė ir fenotipinė įvairovė, ligų prognozavimas ir kontrolė“. Sveikiname!
Laureatų apdovanojimai vyks š. m. balandžio pabaigoje per ataskaitinį LMA narių visuotinį susirinkimą. Nutarimas dėl premijų mokslininkams, studentams.