Tekstas kairė

Kitas6

Meteo

FBbaneris

Pagrindinis

Mokslininkų stipendijos LMA jaunųjų mokslininkų stipendijos
Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendijomis siekiama skatinti jaunųjų mokslininkų mokslinę kūrybinę veiklą, remti talentingiausiųjų tiriamuosius darbus ir skatinti jaunųjų mokslininkų kūrybinę konkurenciją. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas skyrė 2016–2017 m. Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendijas dr. Vitai Tilvikienei ir dr. Birutei Frercks. Sveikiname! Stipendijų įteikimo nuotraukos…
Obuolinė Tradicinė rudens šventė „Obuolinės“

2016 m. rugsėjo 17 d. Babtų miestelyje įvyko tradicinė rudens šventė „Obuolinės“. Renginį dalinai finansavo Kauno rajono kultūros, švietimo ir sporto skyrius.  Šventėje dalyvavo amatininkai, vyko A. Ivanausko paskaita ir patiekalų demonstracija obuolių tema, buvo kepamas rekordinis obuolių pyragas, dalyviai grožėjosi vaikų piešinių paroda. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslininkai supažindino šventės dalyvius su naujausiais obuolių selekcijos pasiekimais ir kryptimis, degustavo  ir rinko skaniausius obuolius. Rudens šventės nuotraukos…

Novel Methods for Circulating Plant Nutrients

Surengta tarptautinė konferencija ,,Novel Methods for Circulating Plant Nutrients – Consequences for Fertiliser Value and Soil Fertility” 

2016 m. rugsėjo 15–16 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institute (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r., Lietuva) įvyko tarptautinė konferencija „Novel Methods for Circulating Plant Nutrients – Consequences for Fertiliser Value and Soil Fertility“.  Renginiui skirta LR žemės ūkio ministerijos parama. Konferencijos programa…