Tekstas kairė

Kitas6

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo LABU – tai Lietuvoje užaugintų vaisių, uogų ir daržovių tyrės džiovinti skanėstai, sukurti bendradarbiaujant su Lietuvos mokslininkais, pritaikant inovatyviausias ir pažangiausias mokslines žinias.

Pagrindinis

Akvilės knyga Leidykla Springer išleido knygą “Light Emitting Diodes for Agriculture: Smart Lighting” kurios bendraautoriai – LAMMC SDI mokslininkai 

Tarptautinė mokslo leidykla Springer išleido naują knygą “Light Emitting Diodes for Agriculture: Smart Lighting” (redaktorius D.Gupta), kurios bendraautoriai – LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslininkai. Dr. Akvilė Viršilė ir prof. habil.dr. Pavelas Duchovskis apžvelgė kietakūnio apšvietimo taikymo žemės ūkyje mokslinių tyrimų ir praktinio taikymo aspektus skyriuje “LED Lighting in Horticulture”. Dr. Giedrė Samuolienė, dr. Aušra Brazaitytė ir Viktorija Vaštakaitė nagrinėjo kietakūnio apšvietimo efektus žalumyninių daržovių maistinės kokybės rodikliams skyriuje “Light emitting diodes (LEDs) for improved nutritional quality”.  Internete…

Ilgalaikio materialiojo turto pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti pardavimo viešasis aukcionas 

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas skelbia ilgalaikio materialiojo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo viešąjį aukcioną, kuris vyks 2017 metų lapkričio mėn. 27 dieną 14:00 val. adresu: Kauno g. 30, Babtų mstl., 317 kab. (Seminarų salė). Parduodamas valstybės turtas apžiūrimas 2017 m. lapkričio 22-24 dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 17.00 val., adresu: Kauno g. 30, Babtų mstl. ir Sodų g. 5, Babtų mstl.). Parduodamo turto sąrašas ir aukciono tvarka…

Ingos-gynimas Doktorantės Ingos Tamošiūnės  disertacijos gynimas 

Lapkričio 21 d. 10 val. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto doktorantės Ingos Tamošiūnės fizinių mokslų srities Biochemijos mokslo krypties daktaro disertacijos „Naminės obels filosferos endofitinių bakterijų populiacijos sudėtis ir sąveika su obels ląstelėmis ir ūgliai in vitro“ gynimas Atviros prieigos žemės ir miškų jungtinio tyrimų centro J356 auditorijoje (Studentų g. 15A, Akademija, Kauno r.). Plačiau…

LSMU vizitas LSMU Veterinarijos akademijos Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų instituto darbuotojų vizitas 

2017 m. lapkričio 3 d. institute lankėsi LSMU Veterinarijos akademijos Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų instituto darbuotojai. Mokslininkai susitiko su instituto direktoriumi dr. Audriumi Sasnausku, aplankė Biochemijos ir technologijos, Augalų fiziologijos bei Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos laboratorijas. Plačiau…

LAMMC logo Tarptautinė užsienio kalbų mokytojų konferencija 

2017 m. lapkričio 3 d. Garliavoje vyko tarptautinė užsienio kalbų mokytojų konferencija „Užsienio kalbų mokymo(si) iššūkiai ir gerosios patirtys: šiuolaikinė mokinių karta ir (kon)tekstas“, kurią organizavo Kauno rajono švietimo centras, Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija, Pearson Education Limited atstovybė. Konferencijos pagrindinis rėmėjas – LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas. Konferencijos programa. Padėka.

EUVRIN EUVRIN susitikimas Belgijos Karalystėje 

2017 m. spalio 24-25 d. Sint-Katelijne-Waver įvyko EUVRIN (Europos daržininkystės mokslinių tyrimų institucijų tinklas) metinis tarybos narių susitikimas.  LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutą atstovavo direktorius dr. Audrius Sasnauskas. Pateiktos darbo grupių ataskaitos, aptarti ES vykstantys projektai daržininkystės srityje, svarstytos šalių mokslinio potencialo galimybės ir dalyvavimas būsimuose ES projektuose, aplankyta Daržovių produkcijos tyrimo stotis, susipažinta su ūkiais specializuojančiais salotų ir pomidorų auginimu. Plačiau…

Innotechnologijos seminaras Seminaras “Inovatyvios technologijos šiltnamių daržininkystei“  

2017 m. spalio 24 d. įvyko seminaras “Inovatyvios technologijos šiltnamių daržininkystei“, organizuotas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institute. Patirtimi dalinosi LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslininkai bei šiltnamių apšvietimo technologas/konsultantas (Heliospectra, Švedija). Buvo aptarta: kuo svarbus dirbtinio apšvietimo spektras, intensyvumas ir trukmė; kokias galimybes suteikia šviesą emituojančių diodų (LED) apšvietimas šiltnamiams; kaip įvertinti ir koreguoti augalus pasiekiantį suminį šviesos kiekį; kaip vystomos kietakūnio apšvietimo strategijos; kokią reikšmę apšvietimo kokybė turi šiltnamio daržovių produktyvumui ir kokybei; kokios šiltnamio augalų apsaugos naujovės ir kt. Plačiau apie seminarą…

Studentai mokslų akademijoje LAMMC SDI fiziologijos studentų pranešimas Mokslų akademijoje 

2017 metų spalio 19-20 dienomis Lietuvos mokslų akademijoje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „The Vital Nature Sign“.  LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto, Augalų fiziologijos studentai Mantas Kačiušis ir Lukas Simanavičius pristatė pranešimus „Lettuce Leaf Optical Properties: Linking Spectral Characteristics to Photosynthetic Productivity“ ir „The Effects of Light Intensity on Nitrate and Ascorbic Acid Contents in Green Vegetables, Cultivated in Plant Factories“, rezultatai gauti dalyvaujant Lietuvos mokslo tarybos dotacijos, finansuojamos pagal priemonės 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“.

Rojus jau dziugina Rojus vėl džiugins trešnių žiedais…  

Dar prieš keletą metų Rojuje (Ignalinos r.) prie prof. A. Hrebnickio memorialinio muziejaus pastato augo žymaus Lietuvos pomologo profesoriaus Adomo Hrebnickio pasodinti du trešnės augalai, turėję Europoje neatrastą, unikalų S alelių rinkinį. Šiuo metu abu augalai žuvę. Apie 2010 m. Tadeušas Šikšnianas paėmė abiejų trešnės augalų ūgelių. Juos parvežė į tuometinį Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutą ir perdavė prof. Vidmantui Staniui. Jo pastangomis minėti trešnės augalai buvo išgelbėti ir padauginti. 2017 m. spalio 17 d. prie prof. Adomo Hrebnickio muziejaus buvo pasodintas, antram gyvenimui prikeltas, unikalios trešnės augalas. Plačiau…

Madride Tarptautinė mokslinė konferencija „VI Postharvest Unlimited“ 

2017 m. spalio mėn. 17-21 d. Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje VI Postharvest Unlimited 2017, vykusioje Madride (Ispanija), dalyvavo LAMMC SDI daržo augalų selekcijos sektoriaus vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Rasa Karklelienė ir mokslo darbuotoja dr. Danguolė Juškevičienė. Konferencija yra remiama Tarptautinės Sodininkystės Mokslų Draugijos (ISHS). Įvairių šalių mokslininkai konferencijos metu pristatė 96 žodinius ir 140 stendinių pranešimų. R. Karklelienė pristatė žodinį pranešimą “Growth regulators influence on spinach (Spinacia oleracea L.) quality pre-harvest and harvest maturity”, o Danguolė Juškevičienė – žodinį pranešimą “Biostimulators influence to the maturity and productivity of garlic (Allium sativum L.)”. Susipažinta su mokslo ir technologijų aktualijomis, naujovėmis ir atradimais, tiriant įvairius procesus sodo ir daržo augalų augimo metu ir po derliaus nuėmimo, dalyvauta diskusijose, pristatytas kvietimas dalyvauti II mokslinėje konferencijoje SAIH 2018 Lietuvoje, (Kaunas), birželio 4-6, 2018 metais. Plačiau…