Kitas6

Meteo

FBbaneris

Pagrindinis

Tau agronome Lietuvos agronomų sąjungai 95 metai

2016 m. liepos 14 d. 11 val. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute vyks Lietuvos agronomų sąjungos (LAS) suvažiavimas-konferencija „Dirvožemis ateities kartoms“. Šiais metais LAS švenčia 95 įkūrimo metines ir visus agronomus kviečia susiburti AGRONOMO dieną. LAS skrajutė…

Liofilizuotos avietės
Naujas gaminys

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto vaisių ir daržovių prekybos paviljonuose Babtuose arba Kaune jau galite įsigyti liofilizuotų Lietuvoje užaugintų aviečių uogų. Liofilizuotos avietės yra sausos konsistencijos, išlaiko savo formą ir išsaugo vitaminus – 10 g liofilizuotų aviečių prilygsta 100 g šviežių aviečių.
Neringa Neringos Rasiukevičiūtės disertacijos gynimas

2016 m. birželio 10 d. 10 val. Aleksandro Stulginskio universiteto centrinių rūmų posėdžių salėje  LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos doktorantė Neringa Rasiukevičiūtė gins žemės ūkio mokslų srities agronomijos mokslo krypties daktaro disertaciją „Braškių ir svogūnų puvinių sukėlėjų Botrytis spp. genetinė ir fenotipinė įvairovė, ligų prognozavimas ir kontrolė“. Disertacija bus ginama Aleksandro Stulginskio universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro jungtinės doktorantūros Agronomijos mokslo krypties taryboje. Su disertacija galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Aleksandro Stulginskio universiteto, LAMMC Žemdirbystės bei Sodininkystės ir daržininkystės institutų bibliotekose.

SAIH konferencija

Pirmoji tarptautinė konferencija ,,Sodininkystės ir daržininkystės mokslinės aktualijos ir inovacijos 2016“

2016 m. birželio 2–3 d. Kaune vyks tarptautinė konferencija ,,Sodininkystės ir daržininkystės mokslinės aktualijos ir inovacijos 2016“, kurios vienas iš organizatorių – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas. Santraukų priėmimas vyks iki 2016 m. vasario 29 d., viso teksto pateikimas iki 2016 m. gegužės 25 d. Daugiau informacijos…

Jelgavoje konferencija Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje

2016 m. gegužės 18-19 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos mokslininkė Laisvūnė Duchovskienė dalyvavo 22-oje tarptautinėje konferencijoje „Research for Rural Development 2016“ Jelgavoje, Latvijoje. Konferencija sulaukė didelio mokslininkų susidomėjimo, jos metu pristatyta daugiau kaip 130 žodinių pranešimų sekcijose: „Miškininkystė ir medienos apdirbimas“, „Ekonomika“, „Ugdymas“, „Vandens ūkis“, „Kaimo plėtra: aplinkos inžinerija, architektūra, kraštotvarka“, „Informacinės technologijos“, „Žemės ūkio inžinerija“, „Agronomija“, „Maistas“, „Veterinarija“. Instituto mokslininkė pristatė žodinį pranešimą: „Aspects of Plant Protection in Sustainable Cropping System of Horticulture“ (L. Duchovskienė, A. Valiuškaitė). Plačiau…

Konferencija Palerme Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje „Sodininkystės ir daržininkystės jaunieji mokslininkai“ Italijoje

2016 m. gegužės 12-13 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos mokslininkė Neringa Rasiukevičiūtė ir Augalų fiziologijos laboratorijos doktorantė Viktorija Vaštakaitė dalyvavo 1-oje ISHS konferencijoje Europoje „Sodininkystės ir daržininkystės jaunieji mokslininkai“ Palermo universitete, Italijoje. Konferencijos metu taip pat pristatyti instituto mokslininkų paruošti žodiniai pranešimai: „The effects of supplemental light-emitting diodes lighting on mineral element contents in microgreens“ (Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sirtautas R., Duchovskis P.) ir „Challenges of strawberry protection from grey mould“ (Rasiukevičiutė N., Valiuškaitė A., Supronienė S.). Vyko diskusijos įvairiomis temomis. Konferencijoje įgytos žinios bei idėjos padės vykdyti tolimesnį mokslinį darbą, stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą. Plačiau apie konferenciją…

Žydėjimo šventė Seminaras bei sodo žydėjimo šventė

2016 m. gegužės 12 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute vyko seminaras ,,Augalų biotechnologijos ir augalininkystė“ bei sodo žydėjimo šventė. Renginį organizavo Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius bei LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas. Toks seminaras vienas iš būdų pristatyti mokslo rezultatus ir jų pritaikymą praktikoje akademinei ir plačiajai visuomenei. Seminarą atidarė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius bei LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto direktorius dr. Audrius Sasnauskas. Pranešimus aktualiais klausimais skaitė LAMMC mokslininkai dr. Vytautas Ruzgas, dr. Gintaras Brazauskas, doc. dr. Sigutė Kuusienė, dr. Rytis Rugienius, VU Jungtinio gyvybės mokslo centro profesorė Izolda Pašakinskienė bei LMA tikrasis narys prof. Vidmantas Stanys. Po seminaro ir diskusijų renginio dalyviai lankėsi LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto žydinčiuose soduose, kur Sodininkystės technologijų skyriaus vedėjas dr. Darius Kviklys papasakojo apie sodininkystės mokslo pasiekimus ir raidos tendencijas. Šis jau tradicija tapęs sodų žydėjimo renginys kasmet pritraukia studentų, mokslininkų bei specialistų dėmesį.  Plačiau apie renginį…

Mita logo Seminarai „Finansinės paramos priemonės MTEP veikloms vykdyti“

2016 m. gegužės 3 d. ir gegužės 10 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute įvyko seminarai SDI tyrėjams apie finansinės paramos priemones MTEP veikloms vykdyti. Gegužės 3 d. seminaro dalyviai supažindinti su naujų produktų, paslaugų ir procesų kūrimui skirtomis finansavimo programomis „Eureka“ ir „Eurostars2“. Gegužės 10 d. seminaro metu MITA atstovai pristatė Žemės ūkio mokslų srities mokslininkų bei tyrėjų galimybes dalyvauti Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“. Taip pat abiejuose seminaruose pateikta informacija apie nacionalinę paramą tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymui bei konsultacijos apie kitas MITA administruojamas priemones: ūkio subjektų užsakymų skatinimo priemonę, MTEP rezultatų komercinimo bei ikiprekybinių pirkimų priemones ir kt. Plačiau apie seminarus…

Pardavinėja obuolius Tik lietuviška produkcija iš gamintojo rankų!

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas vykdo ne tik mokslinę, bet ir eksperimentinę-gamybinę veiklą. Turime eksperimentinę bazę, kurią sudaro eksperimentiniai sodai ir daržai, bandyminiai šiltnamiai, medelynas. Auginame lietuviškus vaisius ir daržoves, iš jų gaminame išskirtinės kokybės, sveikus ir natūralius produktus. Visos mūsų išaugintos ir parduodamos produkcijos atliktų tyrimų rodikliai neviršija Europos Sąjungos nustatytų didžiausių leidžiamų koncentracijos normų; tai patvirtina jai išduoti kokybės pažymėjimai. O NKP sertifikatas liudija, jog mūsų auginami produktai atitinka nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos specifikaciją ir suteikia teisę juos ženklinti NKP ženklu „KOKYBĖ“. Vykdome mažmeninę ir didmeninę prekybą. Mūsų prekybos vietos:

  • Prekybos paviljone Babtuose prie automagistralės Kaunas-Klaipėda (Vėrupės g. 11);
  • Parduotuvėje Kaune LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos pastate (Savanorių pr. 287);
  • Eksperimentinės bazės sandėlyje Babtuose (Sodų g. 5).

Taip pat kviečiame užsisakyti mūsų produkcijos į namus http://www.kaimasinamus.lt/ukininkas/.192/